اجرای شرایط جدید صدور مجوز رشته گرایش ها از امسال

به گزارش وبلاگ امان، طبق تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، شرایط جدید اخذ مجوز رشته - گرایش توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از امسال اجرایی می شود.

اجرای شرایط جدید صدور مجوز رشته گرایش ها از امسال

به گزارش گروه دانشگاه وبلاگ امان، با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی راهبرد جدید اخذ مجوز رشته - گرایش توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از امسال اجرایی می شود.

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه ها و ساماندهی توسعه رشته های دانشگاهی، راهبرد پیشنهادی در موضوع ساماندهی اخذ مجوز رشته - گرایش توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد:

الف- ضمن بررسی امکان پذیری استفاده از رتبه بندی های بین المللی در کنار نظام رتبه بندی داخلی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سه دسته به شرح زیر رتبه بندی شوند:

دسته اول: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 1 تا 20

دسته دوم: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 21 تا 50

دسته سوم: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 51 به بعد

ب- راهبرد جدید اخذ مجوز رشته-گرایش در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با توجه به مراحل زیر اجرایی می شود.

1. برنامه راهبردی دانشـگاه/ مؤسسه حسب مورد پس از تأیید شورای دانشگاه / مؤسسه و هیئت امنای ذیربط، ملاک اصلی اخذ مجوز رشته است.

2. در صورت وجود این برنامه، لازم است درخواست ایجاد رشـته توسط دانشـگاه/ مؤسسه پس از بررسی تأییـد اولیه در دفتر گسترش آموزش عالی تأیید و توسط کارگروه تخصصی ذی ربط و مبتنی بر شاخص های معین شده توسط شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، کمیت و کیفیت هیئت علمی و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.

نظر کارگروه تخصصی برای بررسی نهایی به کمیسیون آموزش عالی ارسال شده و در صورت تأیید کمیسیون، برای تصویب به شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ارائه شود.

تذکر 1: درخواست های دانشگاه های دسته اول بی نیاز از بررسی توسط کارگروه های تخصصی و کمیسیون آموزش عالی در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی قابل طرح و بررسی است.

تذکر 2: درخواست های دانشگاه های دسته دوم پس از تأیید اولیه دفتر گسترش آموزش عالی و رئیس کارگروه تخصصی (در صورت نیاز)، به ترتیب قابل طرح در کمیسیون آموزش عالی و شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی است.

تذکر 3: باقی بودن اجازه پذیرش دانشجو در رشته-گرایش های دارای مجوز قطعی، به تداوم حفظ شرایط لازم علمی و آموزشی منوط و موکول است و در صورت از دست رفتن یک یا چند شرط، به تشخیص معاونت آموزشی وزارت عتف و با تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی، حسب مورد نسبت به جلوگیری از ادامه پذیرش دانشجو یا ابطال مجوز رشته اقدام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "اجرای شرایط جدید صدور مجوز رشته گرایش ها از امسال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اجرای شرایط جدید صدور مجوز رشته گرایش ها از امسال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید